Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

Resorni ministri posjetili Centar za socijalni rad u Gradačcu

Dana 13.09.2023. godine na incijativu gradonačelnika Dervišagića, a povodom zahtjeva podnesenih Gradu tokom i nakon protesta održanih u Gradačcu nakon nemilih događaja od 11.08.2023. godine održan je radni sastanak u gradskoj upravi grada Gradačac, na kojem su pored predstavnika Gradske uprave i direktorice nadležnog Centra za socijalni rad prisustvovali resorni ministri, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak  Fadil Alić, predsjednica Udruženja Vive žene iz Tuzle, predstavnica Udruženja ” Djetelina” iz Gradačca i predstavnica neformalne grupe građana i građanki grada Gradačac.
Nakon diskusije doneseni su zajednički zaključci i aktivnosti na provođenju sljedećih mjera ,  a odnose se na:
  • kadrovsko jačanje kapaciteta centra za socijalni rad Gradačac, njegovo osnaživanje, i podrška infrastrukturnoj izgradnji Centra za socijalni rad u Gradačcu;
  • podrška i jačanje kapaciteta Centra za mentalno zdravlje JZU Doma zdravlja Gradačac;
  • izdvajanje sredstava za rad udruženja koja će omogućiti pravnu, psihološku i svaku drugu stručnu pomoć žrtvama nasilja u porodici;
  • izmjena zakonskih propisa koji tretiraju navedenu problematiku.
Jedan od zahtjeva neformalne grupe bilo je i osnivanje sigurne kuće na području Grada Gradačac, te je u pogledu toga dogovoreno da se urade studije opravdanosti ovakvog projekta, a ukoliko ona pokaže da je osnivanje sigurne kuće opravdano, predstavnici vlasti na današnjem sastanku složili su se da će ista biti podržana i finansirana iz budžeta svih nivoa vlasti.

Također je dogovoreno revidiranje postojećeg Protokola za postupanje u slučajevima porodičnog nasilja koji je potpisan 2014. godine.
Nakon održanog sastanka u Gradskoj upravi Grada Gradačac, resorni ministri Delić i Alić zajedno sa gradonačelnikom, direktoricom Centra za socijalni rad Gradačac i predsjednicom UG ” Vive žene” posjetili su nadležni Centar za socijalni rad gdje su bili jedinstvenog stava da jačanje kapaciteta Centara za socijalni rad kako na području grada Gradačac tako i drugih općina i gradova može biti jedan od ključnih segmenata za poboljšanje situacije u pogledu porodičnog nasilja, te mogućnosti preventivnog djelovanja, a ne samo bavljena posljedicama.