Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

Kontakt

JU Centar za socijalni rad Gradačac
Ahmeda Hanića 17, 76250 Gradačac
info@czsrgradacac.com

Kontakt telefon

CENTRALA

+387 35 817 227

FAX

+387 35 366 470

SEKRETAR

+387 35 366 465

PRAVNIK

+387 35 366 475

DEFEKTOLOG

+387 35 366 469

Kontaktirajte nas putem forme