Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

Obavijesti

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONGRAD GRADAČACJAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČACGradačac, ulica Ahmeda Hanića 17Tel.: +387 35  817 227; fax: +387 35 366 470e-mail: czsr­_gradacac@hotmail.com; info@czsrgradacac.ba Broj:01/1-30-851-1/24Gradačac, 27.05.2024 godine Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj 26/16, 89/18 i 44/2022), člana 4. Uredbe o postupku  prijema u radni …

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos Read More »

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – defektolog

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONGRAD GRADAČACJAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČACGradačac, ulica Ahmeda Hanića 17 Tel.: +387 35 817 227, fax: +387 35 366-470, e-mail: czsr_gradacac@hotmail.com Broj:01/1-30-1175-1/23Gradačac, 08.09.2023. godine Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj 26/16, 89/18 i 44/2022), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni …

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – defektolog Read More »

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON GRAD GRADAČAC JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC Gradačac, ulica Ahmeda Hanića 17 Tel.: +387 35  817 227, fax: +387 35 366-470, e-mail: czsr­_gradacac@hotmail.com Broj:01/1-30-665-1/23 Gradačac, 12.05.2023. godine Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj 26/16, 89/18 i  44/2022),  člana 4. …

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos Read More »