Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

hm

Resorni ministri posjetili Centar za socijalni rad u Gradačcu

Dana 13.09.2023. godine na incijativu gradonačelnika Dervišagića, a povodom zahtjeva podnesenih Gradu tokom i nakon protesta održanih u Gradačcu nakon nemilih događaja od 11.08.2023. godine održan je radni sastanak u gradskoj upravi grada Gradačac, na kojem su pored predstavnika Gradske uprave i direktorice nadležnog Centra za socijalni rad prisustvovali resorni ministri, federalni ministar rada i …

Resorni ministri posjetili Centar za socijalni rad u Gradačcu Read More »

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – defektolog

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONGRAD GRADAČACJAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČACGradačac, ulica Ahmeda Hanića 17 Tel.: +387 35 817 227, fax: +387 35 366-470, e-mail: czsr_gradacac@hotmail.com Broj:01/1-30-1175-1/23Gradačac, 08.09.2023. godine Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj 26/16, 89/18 i 44/2022), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni …

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – defektolog Read More »

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON GRAD GRADAČAC JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC Gradačac, ulica Ahmeda Hanića 17 Tel.: +387 35  817 227, fax: +387 35 366-470, e-mail: czsr­_gradacac@hotmail.com Broj:01/1-30-665-1/23 Gradačac, 12.05.2023. godine Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj 26/16, 89/18 i  44/2022),  člana 4. …

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos Read More »

Realizaciji aktivnosti iz Plana pripravnosti i djelovanja u slučaju prirodne i druge nesreće 2021-2024.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Gradačac trenunto radi na realizaciji aktivnosti iz Plana pripravnosti i djelovanja u slučaju prirodne i druge nesreće 2021-2024. koja se implementira u okviru projekta Zajedničkog Swiss UN Programa „ Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH (DRR program) čime je „ UNICEF i finansijski podržao JU Centar …

Realizaciji aktivnosti iz Plana pripravnosti i djelovanja u slučaju prirodne i druge nesreće 2021-2024. Read More »