Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

JAVNA USTANOVA

Centar za socijalni rad Gradačac

O nama

JU Centar za socijalni rad Gradačac osnovan je davne 1967. godine. Kroz svoju historiju, Centar je zadržao centralnu ulogu u sistemu socijalne i porodične zaštite, na području našeg Grada. Javna ustanova Centar za socijalni rad je višefunkcionalna ustanova socijalne zaštite, organizovana kao centralna institucija, otvorena za saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama, koji na principima savremenog stručnog socijalnog rada uz angažovanje potrebnih profila stručnjaka, organizira, supervizira i sprovodi ciljeve socijalne zaštite.

Djelatnosti

Osnovna djelatnost JU Centra za socijalni rad Gradačac je propisana članom 52. Zakona o socijalnoj zaštiti,
zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK-a i obuhvata:

Rješavanje u prvom stepenu zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, zaštite porodica sa djecom, zaštite civilnih žrtava rata

Otkriva, prati i proučava probleme i pojave iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite

Pruža usluge i oblike socijalne zaštite, te otklanja posljedice stanja socijalnih potreba korisnika

Aktivnosti i obavijesti

Obavijest: Pokrenuta stranica JU Centar za socijalni rad Gradačac

Dječiji dodatak će, od marta, umjesto 30 KM, iznositi 45,00 KM što je 4,97% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu, …

Javna ustanova Centar za socijalni rad Gradačac trenunto radi na realizaciji aktivnosti iz Plana pripravnosti i djelovanja u slučaju prirodne i druge …

Obavijest: Pokrenuta stranica JU Centar za socijalni rad Gradačac
Obavijest: Pokrenuta stranica JU Centar za socijalni rad Gradačac
Vlada TK donijela odluku o povećanju dječijeg dodatka
Dječiji dodatak će, od marta, umjesto 30 KM, iznositi 45,00 KM što je 4,97% prosječne plate u Tuzlanskom...
Realizaciji aktivnosti iz Plana pripravnosti i djelovanja u slučaju prirodne i druge nesreće 2021-2024.
Javna ustanova Centar za socijalni rad Gradačac trenunto radi na realizaciji aktivnosti iz Plana pripravnosti...