Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

JAVNA USTANOVA

Centar za socijalni rad Gradačac

O nama

JU Centar za socijalni rad Gradačac osnovan je davne 1967. godine. Kroz svoju historiju, Centar je zadržao centralnu ulogu u sistemu socijalne i porodične zaštite, na području našeg Grada. Javna ustanova Centar za socijalni rad je višefunkcionalna ustanova socijalne zaštite, organizovana kao centralna institucija, otvorena za saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama, koji na principima savremenog stručnog socijalnog rada uz angažovanje potrebnih profila stručnjaka, organizira, supervizira i sprovodi ciljeve socijalne zaštite.

Djelatnosti

Osnovna djelatnost JU Centra za socijalni rad Gradačac je propisana članom 52. Zakona o socijalnoj zaštiti,
zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK-a i obuhvata:

Rješavanje u prvom stepenu zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, zaštite porodica sa djecom, zaštite civilnih žrtava rata

Otkriva, prati i proučava probleme i pojave iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite

Pruža usluge i oblike socijalne zaštite, te otklanja posljedice stanja socijalnih potreba korisnika

Aktivnosti i obavijesti

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONGRAD GRADAČACJAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČACGradačac, ulica Ahmeda Hanića 17Tel.: +387 35  817 227; …

Dana 13.09.2023. godine na incijativu gradonačelnika Dervišagića, a povodom zahtjeva podnesenih Gradu tokom i nakon protesta održanih u Gradačcu nakon nemilih događaja …

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONGRAD GRADAČACJAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČACGradačac, ulica Ahmeda Hanića 17 Tel.: +387 35 817 …

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos
BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONGRAD GRADAČACJAVNA USTANOVA CENTAR ZA...
Resorni ministri posjetili Centar za socijalni rad u Gradačcu
Dana 13.09.2023. godine na incijativu gradonačelnika Dervišagića, a povodom zahtjeva podnesenih Gradu...
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos - defektolog
BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONGRAD GRADAČACJAVNA USTANOVA CENTAR ZA...
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON GRAD GRADAČAC JAVNA USTANOVA CENTAR...
Obavijest: Pokrenuta stranica JU Centar za socijalni rad Gradačac
Obavijest: Pokrenuta stranica JU Centar za socijalni rad Gradačac
Vlada TK donijela odluku o povećanju dječijeg dodatka
Dječiji dodatak će, od marta, umjesto 30 KM, iznositi 45,00 KM što je 4,97% prosječne plate u Tuzlanskom...
Realizaciji aktivnosti iz Plana pripravnosti i djelovanja u slučaju prirodne i druge nesreće 2021-2024.
Javna ustanova Centar za socijalni rad Gradačac trenunto radi na realizaciji aktivnosti iz Plana pripravnosti...